06Th10/22
B282972B-C897-4963-9709-10F8CAB04E07

🌹🌱🌲Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2022-2023 của trường Mầm non 1/6 thành công tốt đẹp. 06.10.2022 ❤️❤️❤️

09Th9/22
CFFEB13C-53CB-4101-B4F0-4EE75A80D03D

??Sáng ngày 14.8 âl, , trường Mầm non 1/6 tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm

??Sáng ngày 14.8 âl, , trường Mầm non 1/6 tổ chức chương trình VUI HỘI TRĂNG RĂM cho tất cả

07Th9/22
3CCCD794-AB0D-41AC-8AC3-B4B47A936DA5

??Sáng ngày 07/9/2022, trường Mầm non 1/6 phối hợp với trạm y tế Thị trấn Sa Rài tổ chức tiêm Vacxin phòng bệnh Sởi- Rubella cho trẻ

??Sáng ngày 07/9/2022, trường Mầm non 1/6 phối hợp với trạm y tế Thị trấn Sa Rài tổ chức tiêm

06Th9/22
7D2C5784-F6FD-4BED-A237-FBCF23892891

– Ngày 05/9/2022, trường Mầm non 1/6 long trọng tổ chức ” Ngày hội đến trường của Bé”

– Ngày 05/9/2022, trường Mầm non 1/6 long trọng tổ chức ” Ngày hội đến trường của Bé” năm học

30Th8/22
317098EA-BC73-4B51-AFB1-D754B567407E

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 của trường Mầm Non 1/6

UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON 1/6 Độc lập –Tự do

16Th8/22
1E6C5F5D-23D4-4C16-B22B-F4FCC4A80542

???TRƯỜNG MẦM NON 1/6 XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH NHƯ SAU: THU NHẬN TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 5 -6 TUỔI ???⚘Thơi gian thu nhận trẻ năm học 2022-2023

???TRƯỜNG MẦM NON 1/6 XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH NHƯ SAU: THU NHẬN TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN

13Th8/22
8A056F48-6B8C-48FD-911C-C710F66C20A0

???Ngày 11/8/2022, chi bô trường Mầm non 1/6 đã kêt nạp quần chúng Đinh Thi Huyền Trang đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến dự buổi lễ kết nạp đảng viên mới

???Ngày 11/8/2022, chi bô trường Mầm non 1/6 đã kêt nạp quần chúng Đinh Thi Huyền Trang đứng vào hàng