Cô Nguyễn Thị Nhung đạt giải nhất hội thi kể chuyện

Cô Nguyễn Thị Nhung đạt giải nhất hội thi kể chuyện về gương người tốt việc tốt thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

59612732_837924713244142_344749946314319462 (1)

59612732_837924713244142_3447499463143194624_n

60897317_668393520289267_5574857349660672000_n

61287716_668394056955880_6465510554692747264_n