– Ngày 05/9/2022, trường Mầm non 1/6 long trọng tổ chức ” Ngày hội đến trường của Bé”

– Ngày 05/9/2022, trường Mầm non 1/6 long trọng tổ chức ” Ngày hội đến trường của Bé” năm học 2022-2023 với sự có mặt của đại diên các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh, tập thể CBQL-GV-NV trong nhà trường cùng hơn 200 bé về dự đông đủ.
– Nhà trường rất hân hạnh đón tiếp
– Ông Đinh Văn Tấn, HUV- P. Trưởng BTGHU
– Ông Nguyễn Tứ Phương, ĐUV-P.CT HĐND397FD83E-0587-4887-A70F-2658D9FD9521 72ADC60C-BB04-413D-929A-244530740EBE C09E5503-EF78-48AE-9084-07A25AEFFDCD CC9E5C25-618D-474F-A7D4-90CDC64DDDB3 75575FC7-71B2-4BC7-9F93-52EE88108D6F 03340124-5353-42D6-94D3-C21C9E14B2E7 7D2C5784-F6FD-4BED-A237-FBCF23892891