Ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

Hình ảnh hoạt động Ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

các bé khối lá biễu văn nghệ ngày hội đến trường của bé 2

các bé khối lá biễu văn nghệ ngày hội đến trường của bé111

Các bé khối lá biễu văn nghệ ngày hội đến trường của bé

các bé khối mầm biễu văn nghệ ngày hội đến trường của bé

Các bé khối mầm biễu văn nghệ ngày hội đến trường của bé

Cô hiệu trưởng đang trò chuyện với các bé trong ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

Cô hiệu trưởng đang trò chuyện với các bé trong ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

khách dự ngày hội đến trường của bé

Khách dự ngày hội đến trường của bé

Lãnh đạo huyện cũng đến dự nhân ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

Lãnh đạo huyện cũng đến dự nhân ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

Lãnh đạo huyện cũng đến dự nhân ngày hội đến trường của bé và tặng quà cho trường năm học 2019-2020

Lãnh đạo huyện cũng đến dự nhân ngày hội đến trường của bé và tặng quà cho trường năm học 2019-2020