Hội nghị công chức viên chức năm học 2019-2020

Hình ảnh hội nghị công chức viên chức năm học 2019-2020

z1553382254484_c7c2d4715aa12b91fc02ba830f2ed76d

z1553805887338_19f0e143eb7640686865049d87e15e7e

z1553805874961_e1627ed6b3249d7dd5fa9789104863ca

z1553805849047_f6cbedb6216aa8d098d02767e8eb18b7